De lessen

Plaatje 1

Inleiding

Het project "De Sims 3 in de klas" bestaat uit vijf lessen. Deze worden aangeboden via de Workspace van Codename Future. Elke les duurt ongeveer 100 minuten (één blokuur). In de lessen werken leerlingen in tweetallen.

Iedere les bestaat uit een deel informatie en een deel gaming. In het eerste deel van de les werken leerlingen aan opdrachten in de Workspace. Dit deel neemt, afhankelijke van de les, 30 tot 50 minuten in beslag. Door middel van de opdrachten verdiepen zij zich in duurzaamheid. De theorie koppelen zij aan hun eigen ervaringen en ideeën. Ook denken leerlingen na over duurzaamheid in een bredere, maatschappelijke context. In de resterende tijd spelen leerlingen De Sims 3. Zij beheren een eenpersoonshuishouden en proberen dit zo duurzaam mogelijk in te richten. Om dit mogelijk te maken zijn er voor dit project een groot aantal nieuwe attributen ontwikkeld. Deze kunnen leerlingen in De Sims 3 aanschaffen en plaatsen nadat het extra pack gedownload is.

Op verschillende momenten in het project wordt het spel geëvalueerd. Soms kijken leerlingen naar elkaars werk. Soms maken leerlingen zelf de balans op. Aan het einde van les 5 maken leerlingen een beoordeling voor andere tweetallen. Het project kan afgesloten worden met een praktische slotopdracht (drie keuzes).

 • Inleiding

  Inleiding

  Het project "De Sims 3 in de klas" bestaat uit vijf lessen. Deze worden aangeboden via de Workspace van Codename Future. Elke les duurt ongeveer 100 minuten (één blokuur). In de lessen werken leerlingen in tweetallen.

  Iedere les bestaat uit een deel informatie en een deel gaming. In het eerste deel van de les werken leerlingen aan opdrachten in de Workspace. Dit deel neemt, afhankelijke van de les, 30 tot 50 minuten in beslag. Door middel van de opdrachten verdiepen zij zich in duurzaamheid. De theorie koppelen zij aan hun eigen ervaringen en ideeën. Ook denken leerlingen na over duurzaamheid in een bredere, maatschappelijke context. In de resterende tijd spelen leerlingen De Sims 3. Zij beheren een eenpersoonshuishouden en proberen dit zo duurzaam mogelijk in te richten. Om dit mogelijk te maken zijn er voor dit project een groot aantal nieuwe attributen ontwikkeld. Deze kunnen leerlingen in De Sims 3 aanschaffen en plaatsen nadat het extra pack gedownload is.

  Op verschillende momenten in het project wordt het spel geëvalueerd. Soms kijken leerlingen naar elkaars werk. Soms maken leerlingen zelf de balans op. Aan het einde van les 5 maken leerlingen een beoordeling voor andere tweetallen. Het project kan afgesloten worden met een praktische slotopdracht (drie keuzes).

 • Les 1

  Les 1

  Workspace: leerlingen verdiepen zich in de thema’s energie, groen CO2 en de samenhang daartussen.
  Game: Leerlingen starten een nieuw spel, maken een Sim aan en beginnen het spel.
  Bekijk hier de les!

 • Les 2

  Les 2

  Evaluatie: zeer korte terugblik op vorige les (leerlingen hebben nog maar kort gespeeld).
  Workspace: leerlingen verdiepen zich in de thema’s water en afval.
  Game: Leerlingen spelen verder met het spel uit de vorige les. In Sims betekent duurzaamheid vooral het aanschaffen van nieuwe, duurzame producten. Maar is dat wel de beste manier? Leerlingen worden uitgedaagd om hierover na te denken. In het spel zoeken zij een balans tussen de thema’s energie, water en groen & afval en hoe zij daar zorgzaam mee om kunnen gaan.
  Bekijk hier de les!

 • Les 3

  Les 3

  Evaluatie: leerlingen bekijken het spel van andere leerlingen en brengen advies uit. Ze geven aan hoe het beter kan.
  Workspace: het begrip duurzaamheid komt hier uitgebreid aan bod. Wat betekenen duurzaam en duurzame ontwikkeling eigenlijk? Leerlingen passen deze begrippen toe op het spel en denken na over het realiteitsgehalte van het spel.
  Game: Leerlingen gaan verder met het spel uit de vorige les of zij beginnen opnieuw met een zogenaamde ‘savegame’, een huishouden dat door de makers van het lespakket alvast wat meer is ingericht. Het eenpersoonshuishouden in deze savegame heeft al een carrière, geld en een ingericht huis. Voor zij gaan spelen stellen leerlingen zichzelf concrete duurzaamheidsdoelen.
  Bekijk hier de les!

 • Les 4

  Les 4

  Evaluatie: leerlingen kijken zelf naar de doelen die zij zichzelf in de vorige les gesteld hebben. Zij bekijken in hoeverre zij deze behaald hebben. Ook verwerken zij het advies van een ander tweetal uit de vorige les.
  Workspace: deze les gaat uitgebreid in op het triple-p concept en de onderdelen daarvan.
  Game: leerlingen spelen verder en werken naar de eindbeoordeling in de volgende les toe.
  Bekijk hier de les!

 • Les 5

  Les 5

  Workspace: leerlingen koppelen de ervaringen uit De Sims 3 aan het echte leven. Zij beoordelen hun eigen leven op duurzaamheid.
  Game: leerlingen leggen de laatste hand aan hun spel. Zij proberen hun huishouden zo goed mogelijk voor te bereiden om de beoordeling aan het einde van deze les.
  Evaluatie: leerlingen beoordelen het werk van een ander tweetal en hun eigen werk wordt beoordeeld. In de Workspace geven zij aan of zij het met de beoordeling eens zijn.
  Vervolgopdrachten: in de les zijn suggesties voor praktische vervolgopdrachten opgenomen.
  Bekijk hier de les!