Aansluiting op kerndoelen en methodes

Terug

Het project "De Sims 3 in de klas" sluit aan op de volgende kerndoelen:

29.
De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
 
30.
De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
 
31.
De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
 
36.
De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
 
42.
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
 

Aansluiting op methodes
Het project "De Sims 3 in de klas" is een vakoverschrijdend project.
Het heeft veel raakvlakken met maatschappijleer, aardrijkskunde en economie. Ook een enkel element uit de biologie komt terug. Het project "De Sims 3 in de klas" sluit vooral aan bij het leergebied Mens en Maatschappij. De thema’s in het project "De Sims 3 in de klas" komen overeen met onderwerpen uit verschillende methoden voor havo/vwo. Voorbeelden vindt u in onderstaand schema. Maar er zijn uiteraard veel meer aanknopingspunten. Zo zijn er verschillende aardrijkskundemethoden met een regionale indeling. De thema’s uit het project "‘De Sims 3 in de klas" komen hier vaak op verschillende plaatsen, binnen de behandeling van de regionale thema’s aan bod.