Doelen

Terug

In het project "De Sims 3 in de klas" werken leerlingen aan de volgende doelen:

  • Leerlingen vergaren kennis rondom zorgzaam omgaan met water, energie en leefomgeving (groen en afval).
  • Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen van het eigen handelen in relatie tot water, energie en leefomgeving (groen en afval), zowel in een simulatie (game) als in de realiteit.
  • Leerlingen kunnen uitleggen wat duurzaamheid en duurzame ontwikkeling inhouden.
  • Leerlingen weten dat er verschillende benaderingen zijn binnen het denken over duurzaamheid. Zij kunnen daarvan voorbeelden noemen.
  • Leerlingen kunnen de kenmerken van de triple-p benadering benoemen en toepassen op cases.
  • Leerlingen kunnen de beperkingen van een simulatie aangeven. Zij kunnen de inzichten uit lessen en uit de simulatie vertalen naar een reĆ«le context.