Er zijn twee versies beschikbaar voor u: een basisversie en een uitgebreide versie, al naar de mogelijkheden en de wensen van u en uw school.

De basisversie

De basisversie van het project ‘De Sims™ 3 in de klas’ bestaat uit drie lessen. Deze worden aangeboden via de Workspace van Codename Future. Elke les duurt ongeveer 100 minuten (één blokuur). In de lessen werken leerlingen in tweetallen. In het eerste deel van de les werken leerlingen aan opdrachten in de Workspace. In de resterende tijd spelen leerlingen De Sims 3. Op verschillende momenten in het project wordt het spel geëvalueerd.

De uitgebreide versie

Deze versie van ‘De Sims™ 3 in de klas’ bestaat uit vijf lessen. Deze worden aangeboden via de Workspace van Codename Future en duren ongeveer 100 minuten (één blokuur) per les. Ook hier werken de leerlingen in tweetallen. In het eerste deel van de les werken leerlingen aan opdrachten in de Workspace. Dit deel neemt, afhankelijke van de les, 30 tot 50 minuten in beslag. In de resterende tijd spelen leerlingen De Sims 3. Op verschillende momenten in het project wordt het spel geëvalueerd. Klik op Bekijk de lessen voor meer informatie.

De game en NME

Het project ‘De Sims™ 3 in de klas’ geeft inhoud voor de vakgebieden "Mens en Maatschappij" en "Mens en Natuur" en sluit aan bij de NME-thema’s:

  • Water
  • Energie
  • Groen en afval

Lees hier meer over:

Aansluiting op kerndoelen en methodes

Duurzame attributen in De Sims 3

Doelen