Codename Future

Terug

Codename Future is ‘De Nieuwe Uitgever' in het moderne leren Codename Future biedt een nieuwe, verfrissende en resultaatgerichte manier van onderwijs. Daarmee streven we ernaar om jongeren te professionaliseren aan de hand van hun maatschappelijke positie. We willen jongeren bewust maken van hun eigen identiteit; zorgen dat zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen. En we willen jongeren vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Om dit te bereiken nemen we jongeren als uitgangspunt. Zij worden door ons gezien als de experts van hun generatie. In onze leermiddelen staat dan ook het leerproces voorop.

Codename Future verbindt jongeren met de samenleving Codename Future maakt lesmateriaal en integrale projecten in opdracht van de overheid en maatschappelijke instellingen. Tal van ministeries, maar ook NGO's als WNF, de Hartstichting, War Child en Amnesty International maken dankbaar gebruik van het platform dat Codename Future richting jongeren en onderwijs biedt. Meer informatie vindt u op www.codenamefuture.nl.

Codename Future maakt leren leuk Het lesmateriaal van Codename Future spreekt jongeren aan in hun eigen identiteit. Van daaruit wekt het op tot participatie. Handelingsperspectief bieden is belangrijk: je leert niet voor later, maar voor nu. Het lesmateriaal is ontworpen volgens de principes van competentiegericht leren. We houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan verwerkingopdrachten en onderwijsvormen. De thema's die we in ons lesmateriaal behandelen komen terug in de kerndoelen en de eindtermen.