De Sims™ 3 in de klas

De Sims™ 3 is een populaire PC game waarmee spelers een omgeving vol gesimuleerde mensen (de zogenaamde Sims) kunnen creëren en hun levens kunnen besturen. De zeer realistische game in combinatie met een uitdagende online lessenserie leent zich bij uitstek voor het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel voor mens en maatschappij en past daarom uitstekend bij het NME onderwijs, dat dezelfde ambitie heeft.

De Sims™ 3 is een unieke kans om de kloof die er bestaat tussen school en vrije tijd te overbruggen.

Met het project ‘De Sims™ 3 in de klas’ creëren uw leerlingen een ideale duurzame wereld. Ze verdiepen zich in de Natuur- en MilieuEducatie-thema’s (NME) water, energie, groen, afval, CO2 en de samenhang daartussen. Met de aanschaf van duurzame producten binnen de gamewereld zoeken de leerlingen naar een balans tussen energie, water, groen en afval.

‘De Sims™ 3 in de klas’ werd mede mogelijk gemaakt door het programma NME.